Kuzguncuk’ta Bir Cumartesi Gecesi – 21 Aralık 2007

kuzguncuk-gecefilmi-071221b.jpg

27 Ekim 2007, Cumartesi günü boyunca Üryanizade ve Perihan Abla Sokak’larına elkoyan  COMBO Film ekibi semt halkının bardağını taşırmıştı.  İmzalar toplandı, Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el koydu ve “Kabahatler Kanuna’na  göre verilebilecek en yüksek idari ceza olan 50 YTL para cezası verdi.  Kuzguncuk’ta yaşayanlar  olayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi ve ayrıca Firmalar’a karşı kişisel tazminat davaları açma girişimini başlattılar.

21 Aralık 2oo7 gecesi saat 20 sularında İcadiye Caddesi-Bican Efendi Sokak- Tufan Sokak kavşağı birden hareketleniverdi.  Kurban Bayramı’nın üçüncü günüydü, Kuzguncuk akşam sessizliğine bürünmüştü bile.

Bu sefer gelen ekip yaklaşık 4 ufak Kamyon, 3 kapalı kamyonet ve binek arabaları ile 40 kişiden oluşuyordu. Hemen ışıklar yerleştirildi, jeneratör çalıştı ve hummalı bir çekim başladı.

kuzguncuk-gecefilmi-071221a.jpgkuzguncuk-gecefilmi-071221f.jpgkuzguncuk-gece film çekimi-071221d.jpg4 Kamyon Birarada

Fotoğraflardan görüleceği gibi, film ekibi hemen ev/ apartmanların önüne konuşlanmıştı. Çekim alanının 30 metrelik yarıçapı içinde yaklaşık 30 ev ve ev halkı vardı.  TC Yasaları Gürültü Kirliliği konusunda gündüz-akşam ve gece’yi ayırmış ve saat 19:00dan sonra yaşam birimlerine yakın alanlarda  bina içinde veya açık havada her türlü üretim faaliyetini yasaklamıştı.

Konu ile İlgili Yasa ve Yönetmelikler

1. Türk Ceza Kanunu – Kanun No: 5326, Kabul Tarihi:30.03.2005;  Kanun No.       5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004      

Gürültüye neden olma
MADDE 183. – (1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

 ————————————

2. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC)
Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesi için, ….. hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2
— Bu Yönetmelik; inşa edilmiş ve edilecek alanlarda, parklarda veya yerleşim alanları içindeki diğer sakin olması gereken gürültüye duyarlı alanlarda (hastane, okul ve benzeri) ve diğer gürültülü yoğun bina ve alanlarda insanların maruz kaldıkları çevresel gürültüler ile titreşimin yapılarda oluşturduğu hasarlara ilişkin esas ve kriterleri kapsar. 

Dayanak
Madde 3
— Bu Yönetmelik; 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak,
25/6/2002 tarihli 2002/49/EC Çevresel Gürültünün Yönetimi ve Değerlendirilmesi Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Genel ilkeler
Madde 5
— Çevresel gürültünün kontrolüne ilişkin genel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Hiç kimse susturucu veya ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara taşıtını çalıştıramaz veya çalışmasına sebep olamaz, bakım onarım veya diğer değiştirme amacı dışında bir motorlu araç veya motosiklet üzerindeki susturucu veya ses giderici parça çıkarılmaz, çalışamaz hale getirilmez.
c) Radyo, televizyon, müzik seti ve her türlü müzik aletlerini, kamuya açık alanlar ile  kamunun geçit hakkı olan kara ve denizde toplu taşıma araçlarında rahatsızlık verecek şekilde çalmak yasaktır.
g) Bina içi ve dışı dahil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı veya benzeri araçların 19.00-07.00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi yasaktır.
j) Yerleşim alanı içerisinde, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine ekli Tablo-12 de verilen gürültüye duyarlı faaliyet alanlarının yakınında, bitişiğinde alt ve üstündeki alanlarda açık hava aktivitelerinin (konser, gösteri, miting, tören festival, düğün ve benzeri) gerçekleştirilmesi yasaktır.

Şantiye alanları  için gürültü kriterleri
Madde 26 —
Şantiye alanlarından kaynaklanan çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir:
a) Şantiye alanındaki faaliyet türlerine ve zaman dilimine bağlı olarak bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, şantiye alanı çevresel gürültü düzeyleri Lgündüz cinsinden Tablo-5 deki sınır değerleri  aşamaz.
Tablo-5: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri

Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım) – Lgündüz (dBA) Bina  70;  Yol   75
 
b) Kullanılan ekipmanlara bağlı olarak şantiye faaliyetinde ortaya çıkan darbe gürültüsü LCmax 100 dBC’yi aşamaz.
c) Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinin Tablo-5 de verilen gündüz zaman dilimi (07:00 – 19:00) dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülmesi yasaktır. Tatil beldelerinde, turistik alanlarda ve benzeri durumlarda tüm şantiye faaliyetleri büyükşehir belediyesi ve/veya il/ilçe belediyesinin kararı doğrultusunda hafta sonları veya bir kaç ay süre ile tamamen durdurulabilir.
e) Şehir içi yolların ve yerleşim bölgelerinden geçen kara yollarının yapım ve onarımları ile bina yapım, yıkım ve onarım işlemleri sırasında doğacak gürültüleri kontrol etmek için mal sahibi veya yapımcı firma veya kuruluş tarafından; Tablo-5’de verilen sınır değerleri sağlayacak şekilde önlemler alınır. Bu önlemlerle ilgili olarak gerekli durumlarda gürültülü makinelerin ve ağır nakliye taşıtlarının kullanımı, büyükşehir belediyesi ve/veya il/ilçe belediyesince sınırlandırılır veya durdurulur.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şikayetlerin Değerlendirilmesi, Denetim, Teşvik ve İdari Yaptırımlar

Madde 53 — Bu Yönetmeliğin yetki alanı içersinde yer alan gürültü kaynakları bazında yaşanan sorunlar nedeniyle oluşan şikayetlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Gürültü/titreşim konulu şikayet, belediye sınırları içerisinde belediyeye, belediye sınırları dışında ilin en büyük mülki amirine intikal ettirilir.
b) Şikayetin mahallinde incelenmesi ve değerlendirilmesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamındaki yerler için genel kolluğun, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’nin 62 nci maddesi kapsamındaki konular içinde jandarmanın desteği sağlanır.

——————————————–

Yukarıdaki belgelerde  Film Çekim Faaliyetlerinin adı geçmemekle beraber Genel İlkeler Doğrultusunda  konut alanlarında çeşitli makinelerin ve inşaat faaliyetinin 19:00- 07:00 zaman diliminde yasaklandığı gözönüne alındığında ” Konut Alanlarında saat 19:00 -07:00 saatleri arasında Film Çekim Faaliyetlerine izin verilmemesi  gerekir.” 
22 Aralık 2007 – Gültekin Orhon

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: